skladnost-politik-(1)
skladnost-politik-(2)
skladnost-politik-(3)
skladnost-politik-(4)
skladnost-politik-(5)
skladnost-politik-(6)
skladnost-politik-(7)
Priporočila
Prikaži # 
# Spletna povezava
1 OECD, 2011: Boljše politike za razvoj: priporočila OECD za skladnost politik.
2 Concord, 2011: Concordova priporočila za skladnost politik za razvoj.
3 Droeze, Frederik Haver, 2008: Skladnost politik za razvoj.
4 Afriško-evropsko strateško partnerstvo
5 King, David, Richards, Kenneth in Saly Tydesley, 2011: Lekcije in prihodnji koraki po mednarodnih podnebnih pogajanjih. University of Oxford.
6 Dufey, Annie, 2006: Pridelava biogoriv, trgovina in trajnostni razvoj: porajajoča se vprašanja.
7 Elliot, Kimberly A., 2007: Kmetijstvo in sporazum Doha.
8 Fair Politics, 2009: Subvencije EU za pridelavo bombaža in afriški pridelovalci.
9 Brown, Oli, 2005: Priporočila na področju ribiških politik EU v Senegalu.
10 Fair Politics, 2010: Evropske ribiške ladje proti afriškim.
11 Dayton-Johnson, Jeff in Louka T. Katseli, 2006: Migracije, razvojna pomoč in trgovina: skladnost politik za razvoj.
12 Fair Politics, 2008: Kako preprečiti beg možganov?
13 Kubosova, Lucia, 2007: Modra Karta EU: strah Afričanov pred begom možganov.
14 IOM, 2005: Sledenje skladnosti politik za razvoj na področju migracij in razvojnih politik.
15 Abbott, Frederick, 2002: Sporazum TRIPS in njegove implikacije za dostop do zdravil v državah v razvoju.
16 Fair Politics, 2010: Izbira med patenti in pacienti.
17 Ford, Nathan, 2004: Patenti, dostop do zdravil ter vloga nevladnih organizacij.
18 Svet TRIPS, 2003: Implementacija člena 66.2 Sporazuma TRIPS.
19 ILO, 2011: Prispevek o ustreznem zagotavljanju delovnih mest.

Operacijo delno financira  Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

* OPOMBA: slovenska imena dokumentov in virov so zgolj opisna in ne predstavljajo uradno prevedenih naslovov

sloga

sloga

Stran je bila posodobljena v letu 2019 v sklopu projekta "Coherent Europe for Susatainable Development", ki ga financirata Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina spletne strani ne odraža nujno stališča ali mnenja Evropske komisije ali MZZ RS.

Stran je bila posodobljena in nadgrajena 2015-2016 v sklopu projekta "Svetovljanska Evropa" (World Wise Europe), ki ga financira Evropska komisija in deloma sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Spletna stran Skladnost politik za razvoj je spletna stran nevladnih razvojnih organizacij, ki se združujejo v Platformi Sloga in je del projekta "S Slogo(m) do učinkovitega razvojnega sodelovanja II", ki je pridobil sredstva Evropskega socialnega sklada na razpisu Ministrstva za javno upravo za obdobje 2010-2012.

Pravno obvestilo!

icon wweb

          logo CE4SD

icon mrssb

icon eub