skladnost-politik-(1)
skladnost-politik-(2)
skladnost-politik-(3)
skladnost-politik-(4)
skladnost-politik-(5)
skladnost-politik-(6)
skladnost-politik-(7)
Dokumenti EU
Prikaži # 
# Spletna povezava
1 Pogodba o Evropski skupnosti
2 Lizbonska pogodba
3 Evropska komisija, 2005: Konsenz EU za razvoj.
4 Evropska komisija, 2009: Skladnost politik za razvoj – vzpostavitev političnih okvirjev za celotno EU.
5 Memorandum o razumevanju glede oblikovanja strateškega partnerstva med Mednarodno organizacijo dela in Komisijo Evropskih skupnosti na področju razvoja
6 Evropska komisija, 2005: Sporočilo Evropskemu svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: Skladnost politike za razvoj.
7 Evropska komisija, 2007: EU 2007 poročilo o skladnosti politik za razvoj
8 Evropska komisija, 2009: EU 2009 poročilo o skladnosti politik za razvoj.
9 Evropska komisija 2011: EU 2011 Poročilo o skladnosti politik za razvoj
10 Evropska komisija, 2007: Poročilo EU o usklajenosti politike za razvoj.
11 Cotonoujski sporazum.
12 Evropska komisija: Sistem “Everything but arms”.
13 Svet Evropske unije, 2007: EU Strategija Aid for Trade.
14 Evropska komisija: Ekonomski partnerski sporazumi.
15 EU, 2011: Zloženka o podnebnih spremembah.
16 Evropska komisija, 2003: Podnebne spremembe v kontekstu razvojnega sodelovanja. Climate Change in the Context of Development Cooperation.
17 Evropska komisija, 2007: Globalno podnebno zavezništvo med EU in državami v razvoju.
18 Priročnik EK za okoljsko integracijo.
19 Evropska strategija proti nedovoljeni trgovini z orožjem manjšega kalibra, lahkim orožjem in strelivom , 2006
20 Poročilo o izvajanju evropske varnostne strategije, 2008
Stran 1 od 2

Operacijo delno financira  Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

* OPOMBA: slovenska imena dokumentov in virov so zgolj opisna in ne predstavljajo uradno prevedenih naslovov

sloga

sloga

Stran je bila posodobljena v letu 2019 v sklopu projekta "Coherent Europe for Susatainable Development", ki ga financirata Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina spletne strani ne odraža nujno stališča ali mnenja Evropske komisije ali MZZ RS.

Stran je bila posodobljena in nadgrajena 2015-2016 v sklopu projekta "Svetovljanska Evropa" (World Wise Europe), ki ga financira Evropska komisija in deloma sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Spletna stran Skladnost politik za razvoj je spletna stran nevladnih razvojnih organizacij, ki se združujejo v Platformi Sloga in je del projekta "S Slogo(m) do učinkovitega razvojnega sodelovanja II", ki je pridobil sredstva Evropskega socialnega sklada na razpisu Ministrstva za javno upravo za obdobje 2010-2012.

Pravno obvestilo!

icon wweb

          logo CE4SD

icon mrssb

icon eub